Istnieje bardzo wiele podziałów na typy i rodzaje reklam. Najpowszechniejsze są podziały, których dokonuje się, biorąc pod uwagę następujące czynniki: rodzaj medium, przedmiot reklamy (produkt/idea/ usługa), grupa docelowa (klient indywidualny/ firmy, grupy wiekowe/zawodowe/mieszkańcy miast wsi, regionów, itd.), wsparcie na doświadczeniu i poznaniu lub odwołanie do emocji, inne. I tak, ze względu na media, możemy mówić, m.in. o reklamie:

 • Internetowej
 • telewizyjnej
 • prasowej
 • radiowej
 • tranzytowej
 • mobilnej
 • ambientowej.

Natomiast, ze względu na promowane treści, reklamę można pogrupować na:

 • podprogową
 • informacyjną
 • przypominającą
 • wspierającą
 • stabilizującą
 • ukrytą (kryptoreklamę)
 • wprowadzającą w błąd (antyreklamę)
 • społeczną.

Cele reklamy, najczęściej są ukazywane w dwóch perspektywach: marketingowej i perswazyjnej. Wyróżniamy tu kilka znanych modeli:

SLB (stand-look-buy): przyciągnięcie uwagi-wzbudzenie zainteresowania-skłonienie do zakupu

AIDA (attention- interest- desire- action: przyciągnięcie uwagi- wzbudzenie zainteresowania- wywołanie potrzeby posiadania- skłonienie do działania

AIDCAS (attention- interest- desire- conviction- action- satisfaction): przyciągnięcie uwagi- wzbudzenie zainteresowania- wywołanie potrzeby posiadania- przekonanie o konieczności posiadania- skłonienie do działania- wywołanie zadowolenia z zakupu

DIPADA (definition- identification- proof- acceptance- desire- action): zdefiniowanie potrzeby- określenie możliwości jej zaspokojenia- próba wybranych rozwiązań- zaakceptowanie wyboru – wywołanie potrzeby działania- skłonienie do działania.

Zaprezentowane formuły odnoszą się bezpośrednio do zadań, które przypisuje się reklamie.

Oznacza to, że determinują niejako wybór zestawu środków, które reklamodawca uzna za najbardziej skuteczne. Modele te, powinno się traktować także, jako schematy konstruowaniu dobrego tekstu reklamowego.